Recent Additions
Danylo Mielnik (Toronto)
Rogelio Garcia (San Francisco)
Anne Dominique Novo (Toronto)
Sarak Tiann (Montréal)  
Kansai, Japan
Results 1 - 8 of 8  
Place City Address Years
Hyatt Regency Kyoto Kyoto 644-2 Sanjusangendo-mawari
Kikunoi Honten Kyoto 459 shimokawara-cho, Yasakatoriimae-sagaru
Kikunoi Kiyamachi Kyoto 118 Saito-cho, Shijo-sagaru
(1989 - )
Kitcho Osaka 6-7 Koraibashi
Le Comptoir de Benoit Osaka Breeze Tower
(2008 - )
Matsuri Osaka Know the address?
Remington Osaka Know the address?
Restaurant Del Cook Osaka 353 Tarumi Toyonogun Nosecho
(Closed)