Recent Additions
Joseph Tellus (Dallas)
Eric Tucker (Oakland)
Aaron Thayer (San Francisco)
Bruno Lopez (Rancho Mirage)  

Born in Japan

Aoki, Hiroaki (1938)
Beach, Billy
Cha, Suzay
Chubachi, Yoshi
Fujita, Shuji
Fujita, Michiko
Fukushima, Katsuya (1970)
Hamaya, Masa
Hanamure, Katsuhiko
Hasegawa, Aya
Hasegawa, Kei
Hayashi, Yuko
Horiuchi, Manabu (1974)
Iinuma, Takao
Ito, Fuyuhiko
Ito, Lisa
Kamio, Shotaro (Sho)
Kanai, Satomi
Kanai, Isamu
Katoh, Tadashi
Kenjiro, Ikoma
Kobayashi, Masataka
Kobayashi, Tomoyuki
Koslowsky, Justin
Kubota, Hidefumi
Makino, Jun (1971)
Maruyama, Yoshiya
Matsuhisa, Nobu (1949)
Mitsuno, Tomo
Mitsushima, Joe Seiichiro
Mondok, Daniel
Morimoto, Masaharu (1955)
Murakami, Takashi (Tony)
Nagao, Yasuyuki
Nagashima, Takeshi
Nagura, Tadashi
Nakamori, Nobuyuki
Nakazawa, Daisuke
Namae, Shinobu
Namba, Ken
Ninomiya, Tamio
Nishikawa, Takeshi
Nishiyama, Scott
Obunai, Mihoko
Okamoto, Sadayuki
Okamura, Jun
Ooe, Kenichiro
Osaka, Hisanobu
Ouchi, Yasuhisa
Ozawa, Ryo
Ramsey, Jeff
Rybock, John
Sakata, So
Seki, Hiroshi
Shimizu, Tetsuya
Shimomura, Yuh
Sone, Hiro
Suga, Yosuke
Sugawara, Shuji
Sugio, Masatoshi
Takayama, Masayoshi
Takayama, Ken
Taniguchi, Kenta
Tominaga, Ken
Tsuchida, Ritsuo
Tsujimoto, Kenzo (1940)
Utagawa, Daisuke
Waki, Masami
Wakuda, Tetsuya
Yagahashi, Takashi
Yagi, Kuniko
Yamada, Akiko
Yamada, Isao
Yamaguchi, Roy
Yamamoto, Hidemasa
Yasutake, Noriaki
Yoshiara, Hisashi (1955)