Recent Additions
Stephen Yen (New York)
Billy Malawi (Fort McMurray)
Themy Kourkakis (Toronto)
Shawn Quaid (Golf)  

Born in China

Bian, Ce
Chang, Peter
Chiang, Cecelia
Chiang, Philip
Chow, Philippe (1958)
Lai, Sam (1978)
Piao, Hanzhou Andrew
Sheng, Lovett
Trinh, Son
Wang, Rui
Wei, Jack
Wu, Jonathan
Yu, Jason
Yuen, Ivan
Zhou, Michael
Zhou, Felix